Etenduste helikvaliteedi parandamist toetas Põlvamaa Partnerluskogu meetmest 4 „COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine“.